Kahramanmaraş Boşanma Avukatı

Avukat Mustafa Yıldız

Boşanma avukatı, medenini hukukun alt dallarından biri olan aile hukuku anlaşmazlıklarından kaynaklanan nafaka, boşanma ve velayet gibi konularda tarafların haklarını savunan ve ilgili davalara giren avukatlara verilen isimdir. Boşanma avukatı aynı zamanda aile avukatı olarak da bilinmektedir. Bu doğrultuda hukuk mevzuatında boşanma avukatı ile ilgili herhangi bir tanımın yer almadığını da ifade edebilmek mümkündür.

Boşanma davası hem davalı hem de davacı taraf için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma davası süresi boyunca profesyonel bir hukuki yardımın alınması davalı ve davacı tarafların kendilerini ve haklarını çok daha iyi bir şekilde savunabilmelerini sağlamaktadır. Bu doğrultuda her davanın bir hazırlık süreci olduğu gibi boşanma davalarının da hazırlık süreci bulunmaktadır. Boşanacak ya da nafaka davası açacak olan kişiler kendilerine en uygun boşanma avukatını bularak boşanma davası hazırlık sürecini başlatabilirler.

Boşanma Sebepleri

Boşanma davası, boşanmanın sebepleri tespit edildikten sonra açılmalıdır. Bu kapsamda boşanma davasının gerekçelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Aldatma(Sadakat yükümlüğünü yerine getirmeme)
 • Eşlerde birinin diğer tarafın hayatına kast etmesi ya da kötü muamelede bulunması ve onur kırıcı davranışlar sergilemesi
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi
 • Eşlerden birinin haysiyetsiz bir şekilde hayatını sürdürmesi
 • Eşlerden birinin haksız şekilde ortak konutlarını terk etmesi
 • Eşlerden birinin akıl hastası olması
 • Evlilik birliğinin diğer taraf açısından çekilemez bir derece temelden sarsılması
Kahramanmaraş Boşanma Avukatı

Avukat Mustafa Yıldız

İçindekiler

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasını kişilerin avukatlar aracılığı ile açması davanın seyri için büyük bir öneme sahiptir. Avukat ile müvekkilin yapacağı ayrıntılı bir görüşme sonucunda müvekkilin taleplerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda avukat ile müvekkilin görüşmesi sırasında aşağıdaki sorulara açıklık getirilmelidir.

 • Müvekkilin çocuk ya da çocuklar üzerinde velayet talebi var mı?
 • Müvekkilin nafaka talebi var mı?
 • Müvekkilin mal paylaşımı talebi var mı?
 • Müvekkilin maddi ve manevi tazminat talebi var mı?

 

Müvekkil ve avukatın görüşmesi neticesinde talepler ve boşanmanın nedenleri tespit edilerek davanın hukuki temelleri tespit edilir ve boşanma davası dilekçesi hazırlanır. Boşanma avukatı, dava dilekçesinin talep edilen sonuca uygun olup olmadığını inceledikten sonra dava dosyasının hazırlıklarına başlar. Boşanma davasının dosyasında yeteri kadar dilekçe ve müvekkilin iddialarını güçlendiren delillerin yer alması davanın seyri için büyük bir öneme sahiptir. Deliller eğer yazılı delil ise ve avukat delillere ulaşabilecek durumda ise söz konusu delillerin boşanma davası dosyasına mutlaka fiziken konması gerekmektedir. Eğer dava dosyası hazırlıkları sırasında yazılı delillere ulaşılabilecek durum söz konusu değilse dava dilekçesi içeriğinde yazılı delillerin bulunduğu yer gösterilmeli ve mahkemenin delil istenmesi sağlanmalıdır. Eğer dava sürecinde delil olarak tanık beyanları kullanılacaksa tanıkların adı, soyadı ve adresi dava dosyasının içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Dava dosyası yukarıda bahsedildiği gibi hazırlandıktan sonra adliyede dava harçlarının ve giderlerinin vezneye yatırılması ve dosyanın adliyeye teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler neticesinde boşanma davası açılmış olacaktır.

Boşanma Dilekçesi

Günümüzde boşanma davasının açılabilmesi için iki farklı boşanma dilekçesi bulunmaktadır. Bunlar çekişmeli boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma dilekçesi şeklindedir. Evliliğini yasal olarak sonlandırmak ve boşanma davası açmak isteyen kişilerin dava açabilmesi için boşanma dilekçesine sahip olması gerekmektedir. Tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanacak olması durumunda anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanır. Taraflardan birinin boşanmak istememesi ve zorluk çıkartması durumunda ise çekişmeli boşanma dilekçelerine başvurulur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü/Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerin ayrılık kararında hem fikir olması durumda yazılan dilekçedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin hukuki prosedürler doğrultusunda yazılması ve davanın açılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

….. Aile Mahkemesine

Davacı: Ad, Soyad, TC, Adres

Davalı: Ad, Soyad, TC, Adres

Talep: Evlilik birliğinin anlaşmalı şekilde son erdirilmesini içeren dava dilekçesinin ve ekinin sunulmasından ibarettir.

Dava Türü: Boşanma Davası

Açıklamalar

 1. Davacı …. İle …. Tarihinde resmi olarak evlendik. Söz konusu evlilikten …. Doğumlu ve …. Doğumlu çocuklar dünyaya gelmiştir.
 2. Şiddetli geçimsizlik nedeni ile evlilik birliği temelden sarsılmıştır. Bu nedenle ekte yer alan protokolün kabulü ile anlaşmalı olarak boşanma kararın verilmesi maksadı ile mahkemenize başvuru gerçekleştiriyorum.

Hukuki Nedenler: 4721 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatlar

Hukuki Deliller: Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Nüfus Kayıt Örneği.

Sonuç ve İstem: Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı yasal koşullar göz önüne alınarak ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanmaya karar verilmesini talep ederim.

Ek: Anlaşmalı Boşanma Protokolü                                                                  Tarih:

                                                                                                                        Davacı:

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi, eşlerin boşanma konusunda hem fikir olmadığı durumlarda yazılan bir boşanma dilekçesidir. Çekişmeli boşanmalar hem maddi hem de manevi açıdan kişileri yıpratabilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma dilekçelerinde olayların açık ve anlaşılır bir dil ile yazılması gerekmektedir. Bu noktada çekişmeli boşanma dilekçeleri ile birlikte dava açarken kanıtların toplanarak dilekçeye eklenmesi de oldukça önemli bir husustur.

….. Aile Mahkemesine

Davacı: Ad, Soyad, TC, Adres

Davalı: Ad, Soyad, TC, Adres

Talep: …. Nedeni ile Boşanma

Dava Türü: Boşanma Davası

Açıklamalar

 1. Davacı …. İle …. Tarihinde resmi olarak evlendik. Söz konusu evlilikten …. Doğumlu ve …. Doğumlu çocuklar dünyaya gelmiştir.
 2. Şiddetli geçimsizlik nedeni ile evlilik birliği sarsılmış ve hayat çekilmez bir hal almıştır. (Bu kısımda evlilikteki problemler detaylı bir şekilde anlatılabilir)
 3. Davacının nafaka, velayet ve tazminat talepleri ile ilgili açıklama bu kısımda yer alır.

Hukuki Nedenler: 4721 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatlar

Hukuki Deliller: Tanık, fotoğraf, çeşitli darp raporları gibi deliller

Sonuç ve İstem: Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı yasal koşullar göz önüne alınarak davalı taraf ile boşanma ve nafaka talep ederim.

 Ek: Deliller                                                                                                      Tarih:

                                                                                                                        Davacı:

 

Boşanma Avukatı Ücretleri

Kahramanmaraş boşanma avukatı ücretleri, boşanmak üzere olan çiftlerin sık sık araştırma içerisine girdiği konular arasında yer almaktadır. Resmi Gazete’de her yıl avukatlık hizmetleri asgari ücret tarifeleri yayınlanır ancak her avukatın kendine özel fiyatlandırma politikası bulunmaktadır. Bu nedenle Kahramanmaraş boşanma avukatı ücretleri ile ilgili net bir şekilde bilgi verebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla kendiniz için en uygun avukatı bulmanız durumunda avukatlık ücretleri ile ilgili net bilgi alabilir ve kararınızı bu doğrultuda verebilirsiniz.

Aile Hukuku Alanında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası, müvekkil ile avukatın yaptığı görüşmeler doğrultusunda hazırlanan dilekçe ile açılmaktadır. Avukat, müvekkili ile yaptığı görüşme sonucunda evlilikteki problemleri, davacının taleplerini net bir şekilde anlamalıdır. Bu doğrultuda hazırlanan doğru bir boşanma dilekçesi ile boşanma davasının aile mahkemesine açılması gerekmektedir. Dava açılırken gerekli harç ücretlerinin de ödenmesi gerekmektedir.

Boşanma davası açmak için bir avukata sahip olmanıza gerek yoktur. Ancak kendinizi ve haklarınızı hukuki koşullara göre korumak ve alabilmek için alanında başarılı bir avukat ile iş birliği içerisine girmeniz de fayda vardır. Bu sayede boşanma süresini çok daha kolay bir şekilde atlatabilmeniz mümkündür.

Boşanma dilekçesi tarafların ikametaghının bulunduğu ilin aile mahkemesine verilir. Bulunduğunuz şehirde aile mahkemesi yoksa boşanma dilekçesini ve dava dosyasını asliye hukuk mahkemelerine verebilirsiniz.

Çekişmeli boşanma, taraflardan birinin boşanmayı reddetmesi sonucunda başvurulan bir boşanma davasıdır. Boşanma davasında iki farklı dilekçe bulunur. Çekişmeli boşanma dilekçesi bu türlerden biridir. Taraflardan birinin boşanmak istememesi durumunda çekişmeli boşanma dilekçesi ile başvuru yapılması gerekir.

Evet. Taraflardan birinin ortak konutlarını terk etmesi boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Taraflardan birinin ortak konutu terk etmesi durumunda diğer taraf haklı olarak boşanma davası açabilmektedir.

Boşanma davası açmak için kişinin ikametinin bulunduğu şehirde yer alan aile mahkemesine başvurması gerekmektedir. Şehirde aile mahkemesi olmaması durumunda ise asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapılabilmektedir.

Boşanma işleminin süresi davanın seyrine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları çok uzun yıllar sürebilmektedir. Davacının sunduğu deliller, sunduğu iddialar davanın süresini doğrudan etkilemektedir.

Çekişmeli boşanma davasına başvuru yapıldıktan sonra ilk duruşma 2-3 ay sonraya verilir. Takip eden duruşmalar ise genellikle 3 ile 4 aylık aralıklar ile oluşturulur. Dava açıldıktan sonra 9 ile 12 ay içerisinde davanın sonuçlanması beklenir. Ancak bazen bu süre uzayabilir.

Anlaşmalı boşanma davası kararı 1 hafta ile 1 ay içerisinde kesinleşmektedir.

Tek celsede boşanmak için iki tarafından boşanma konusunda hem fikir olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma ile tek celsede boşanabilmek mümkündür.

Anlaşmalı boşanma süreci 1 hafta ile 1 aya kadar sürebilmektedir.

Boşanma kesinleştikten sonra kimliğin değiştirilmesi için hemen başvuru yapılabilir.

Kadın boşanmasının kesinleşmesinden 300 gün sonra evlenebilir. Erkek ise boşandıktan sonra istediği zaman evlenebilir. Herhangi bir süre yoktur.

Boşanma kararı kesinleştikten sonra 3 ile 5 gün içerisinde nüfusa geçer.

Evlenince kimlik değiştirme cezası bulunmamaktadır.

Boşanma işleminin tamamlanması ve bir karara bağlanması anlamına gelir.

İLETİŞİM

Yazımızı Beğendiniz mi?

Puan vermek için dokununuz

Ortalama Puan 5 / 5. Oy sayısı 3

Henüz puan verilmemiş